کانال های تلگرام و راه های ارتباطی

 

ارتباط با دفتر شرکت:

 https://t.me/ssgh_co📲

01132302920📞

02189774705📠

09118049047📱

کانال معرفی شرکت:

   https://t.me/ssghco📲

کانال اتاق فکر محققین:

 https://t.me/RTT_ssghco📲

کانال اتاق فکر سرمایه گذاران:

   https://t.me/ITT_ssghco📲

دعوتنامه همکاری:

 https://t.me/Cooperation_ssghco📲

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *