تبدیل اختراع به محصول

  مخترعین محترم:   شما می توانید برای جذب سرمایه گذار مطمئن با ما در ارتباط باشید.   √در تمامی مراحل همراه شما خواهیم بود √بازار هدف را به شما نشان خواهیم داد √قراردهای های حقوقی و نحوه ی عقد قرار داد را به شما خواهیم آموخت √شما را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی