معرفی اعضای شرکت

  مدیر عامل: دکتر فاضل ترخان   مدیربازرگانی: مهندس امید فولاد     مدیر توسعه و تحقیق: دکتر هادی زارع مرزونی   مدیر فروش:   عباس حسین زاده     کارشناس حقوقی: ناهید بهاری بندری    

کانال های تلگرام و راه های ارتباطی

  ارتباط با دفتر شرکت:  https://t.me/ssgh_co📲 01132302920📞 02189774705📠 09118049047📱 کانال معرفی شرکت:    https://t.me/ssghco📲 کانال اتاق فکر محققین:  https://t.me/RTT_ssghco📲 کانال اتاق فکر سرمایه گذاران:    https://t.me/ITT_ssghco📲 دعوتنامه همکاری:  https://t.me/Cooperation_ssghco📲

معرفی شرکت

©شرکت شفا صنعت گستران همیار با شماره ی ثبت 8068 در زمینه ی تجهیزات و علوم نوین پزشکی فعالیت می کند. ©شرکت شفا صنعت گستران همیار با شرکت ها و مراکز تحقیقاتی زیر همکاری می کند : 🔛داروسازی مادر داروی شهرکرد 🔛بازرگانی آوا ارتباط جهان 🔛 بازرگانی بین الملل رزاق 🔛کار آفرینان جهان بین ‏